Certifikati

ISO 9001

iso-90001

Podjetje je uspešno kandidiralo na Javnem pozivu za Vavčer za pridobitev certifikatov. Z namenom izpolnjevanja zahtev sistema vodenja kakovosti bo podjetje pridobilo certifikat ISO 9001. Podjetju je bilo odobreno sofinanciranje operacije v višini do 60% skupnih upravičenih stroškov.

 

Glavni cilj operacije je pridobitev certifikata za osvajanje novih sistemov vodenja oziroma vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov. Rezultat operacije bo prispeval k dvigu konkurenčnosti podjetja, možnosti širitve na tuje trge, dvigu kakovosti poslovanja in izdelkov, višji dodani vrednosti ter povečanju prihodkov od prodaje. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si

logoti-mgrt-1
Plakat-PROCESNE-IZBOLJSAVE-page-001-1

Politika kakovosti

V skladu z zavezanostjo podjetja za vodenje kakovosti pri delovanju podjetja izvajamo naslednje aktivnosti za nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti: izpolnjujemo zakonodajne in druge relevantne zahteve na področju kakovosti, zastavljamo si realne cilje kakovosti, za katere si prizadevamo, da jih realiziramo, zagotavljamo primerne in zadovoljive vire, vključujoč usposabljanje, za doseganje trajne skladnosti z zastavljeno politiko in cilji, ocenjujemo uspešnost podjetja glede na postavljeno politiko in cilje ter iščemo možnosti izboljševanja sistema vodenja kakovosti, vzpostavljen je proces presojanja in pregledovanja sistema vodenja kakovosti z namenom določevanja priložnosti za izboljševanje sistema ter posledično večje učinkovitosti na področju kakovosti, sodelujemo z zainteresiranimi stranmi (odjemalci, dobavitelji, sosedje, zaposleni, lastniki, državni in upravni organi,….) na področju vodenja kakovosti.

Zavezali smo se za uresničevanje zahtev skladnosti z zahtevami za izdelke in storitve in pri tem želimo zmanjšati negativne vplive naših dejavnosti na okolje s poudarkom na preventivnem delovanju in izboljševanju.

Sprejeto dne, 18.05.2021.

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS NA +386 7 39 34 760, +386 7 39 34 763 ali nam PIŠITE NA jeklotehna@siol.net